Webquesta com estratègia metodològica d’aprenentatge actiu en entorns virtuals de l’educació superior

Per dur a terme la experiència amb Webquesta dins un curs de Campus Extens, i desenvolupar l’activitat, els alumnes s’organitzen en petits grups, cadascun dels quals té un o diversos apartats del projecte en el qual treballen en comú. Cada grup coneix, i té a la seva disposició, els materials (bibliogràfics) necessaris per treballar el punt que els ha correspost. Com que el treball és col·laboratiu, s’han d’organitzar ells mateixos i han de repartir les tasques per a cada integrant. Tot seguit redacten la seva part i la presenten en la pàgina web comuna. Finalment, cada membre pot corregir la informació que han exposat els altres o ampliar-la, ja que el document és editable per tothom. Hi ha un membre de cada grup que és l’encarregat de modular-lo i organitzar-lo.
Les eines de Moodle que utilitzen per dur a terme aquesta pràctica són el fòrum, ja que els alumnes s’hi organitzen i hi discuteixen els continguts, i el wiki, per tal com s’hi exposen els continguts que construeixen entre tots.
L’experiència fins ara ha estat molt satisfactòria, però suposa un gran esforç de correcció i supervisió per part del professor, i aquest esforç, si no es fa, comporta una desorganització gairebé segura.”
Josep Antoni Pérez Castelló