Plataforma web per a la coordinació global d’assignatures dins una titulació

La utilització d’una plataforma web que permet als professors generar un mapa de coneixement que mostra el pla d’estudis d’una determinada titulació, suposa un conjunt de beneficis  significatius per alumnes i professors.

Durant el procés de creació del mapa de coneixement, tots els professors de la titulació han de reflexionar sobre els continguts de les seves assignatures i han d’especificar en detall les relacions de les seves matèries amb les altres assignatures de la titulació.

Els professors de la titulació d’Enginyeria Telemàtica han realitzat aquest esforç  durant un període de casi dos anys i gracies a la feina realitzada s’ha aconseguit:

  • detectar duplicitats i mancances dins els continguts/competències treballades a la titulació, en el moment que es detectava un problema s’organitzaven reunions presencials entre els professors implicats per resoldre aquells problemes concrets, en qualsevol altre cas tota la feina de coordinació és feia online evitant gran quantitat de reunions poc productives.
  • proporcionar als professors nous dins una titulació una visió clara d’on està situada la seva assignatura, quin és el seu context i com és relaciona amb totes les demés.
  • oferir als alumnes i a la societat en general una manera més visual i intuïtiva de mostrar el pla d’estudis d’una titulació
  • ajudar als alumnes en el procés de matriculació definint clarament els continguts i sobretot les relacions entre assignatures ordenades segons una escala d’importància.
  • mostrar l’oferta d’optativitat i els semestres més adients per cursar aquestes optatives
  • Oferir als alumnes d’intercanvi una breu informació en anglès del pla d’estudis

Screen Shot 2014-04-07 at 17.12.06La figura mostra el mapa obtingut, a la figura s’ha seleccionat una assignatura de segon sobre el mapa i per tant aquest també mostra les relacions d’aquesta assignatura amb les altres, una vegada fet això també s’ha seleccionat una de les relacions per tant la figura també mostra en que consisteix exactament la relació seleccionada. Es pot consultar aquest mapa de la titulació a eps.uib.es/mapa