L’Observatori Fotogràfic del Paisatge de les Illes Balears (OFP) com a recurs TIC per a la docència

L’Observatori Fotogràfic del Paisatge de les Illes Balears (OFP) és un projecte vinculat al grup de recerca Patrimoni audiovisual, mass-media i il·lustració (PAMMI-UIB). El 2012 es posa en marxa el web <www.observatorifotograficbalears.com> amb el suport de la Fira de la Ciència i de la Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics. En l’actualitat no rep cap tipus de finançament. Per tal d’arribar a un públic més generalista també té perfils a Facebook, Twitter, Academia.edu, LinkedIn i Google+.

PlanaWebOFP

Els seus referents són el Conveni europeu del paisatge del Consell d’Europa i la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears, perquè cerca donar a conèixer l’evolució del paisatge local mitjançant el llenguatge fotogràfic, tot tenint en compte la difusió del patrimoni fotogràfic històric i les iniciatives de fotògrafs actuals, com Jaume Gual.

L’objectiu principal és aportar informació visual sistemàtica sobre la relació entre el paisatge, el territori i la fotografia històrica i l’actual per afavorir la sensibilització i l’educació vers l’entorn quotidià a través de la imatge i del patrimoni i incidir en l’univers icònic generat en el si del desenvolupament turístic i de la transformació urbana.

El material gràfic que incorpora el web s’organitza en tres grups:

  • Fons documental. Conjunt d’imatges sobre l’evolució del paisatge.

0001851_menorca_1969____

  • Fotografia comparativa. Consisteix en la localització d’imatges històriques del paisatge local i la confrontació amb la corresponent actual.

000036_EIVISSA-DESDE-BOTAFOC_ARXIDUC-JAUME___

  • Refotografia. Es tracta de documentar fotogràficament de manera pautada, sistemàtica i idèntica l’evolució d’indrets paisatgístics específics.

000774-000775-00776_Avingudes_2007-2010____

El catàleg en línia permet que l’usuari realitzi cerques per autor, datació o localització o que vagi a la fitxa d’una imatge i a través dels descriptors pugui trobar-ne d’altres de la mateixa temàtica o lloc. Això possibilita la visualització dels creixements urbans d’una àrea geogràfica concreta, com ara els relacionats amb l’expansió dels nuclis turístics costaners, alhora que aporta informació sobre imatges de diversos fotògrafs i períodes. Es tracta, en definitiva, d’oferir recursos d’interès per a estudiants, docents i professionals de la història, la història de l’art, la geografia, l’arquitectura o l’urbanisme, entre altres disciplines.

El web difon també les activitats docents sobre el tema dutes a terme per l’equip, a més d’altres tipus de documentació. En són exemples els tallers de fotografia comparativa desenvolupats en alguns instituts d’ensenyament secundari de Mallorca i a la Fira de la Ciència. En els tallers s’explica el procediment de presa d’una comparativa i les diverses casuístiques de canvi paisatgístic amb l’objectiu que l’alumne esdevingui conscient dels processos de mutació de l’ambient i de la seva velocitat, amb la qual cosa es genera un esperit crític. Un altre cas són els tallers d’instruments prefotogràfics impartits en el grau d’Història de l’Art i en el Màster en Patrimoni Cultural, i que incideixen més directament en qüestions tècniques de la fotografia històrica.

Fira-i-tallers_2010-15_

L’OFP també ha comissariat i organitzat algunes exposicions, com El turisme a les Balears i Pitiüses. Breu història gràfica (2015, 2016), amb el suport de la Facultat de Turisme.

Expo-Turisme-Balears_2015-16

Autors: Maria-Josep Mulet, Jaume Gual, Joan Carles Oliver, Cristina López-Polín, María Magdalena Rubí Sastre i María Sebastián.

Per saber-ne més:

http://www.observatorifotograficbalears.com

https://es-es.facebook.com/OFPIllesBalears

https://twitter.com/OFPIllesBalears

https://uib-es.academia.edu/OFPIllesBalears

http://es.linkedin.com/in/ofpillesbalears