Informació

Campus Extens organitza la IV  Jornada d’Experiències Docents amb TIC a la UIB, que tindrà lloc dia 10 d’abril de 2014. L’objectiu de la jornada és compartir les experiències del professorat que utilitza les TIC per al desenvolupament de les seves assignatures.

Per a l’organització de la IV Jornada d’Experiències Docents amb TIC a la UIB farem servir aquest bloc. Aquí trobareu tota la informació necessària per participar-hi i per inscriure-us-hi. Aquest espai servirà, a més, per aglutinar les pràctiques docents amb TIC i per tenir un espai d’intercanvi que pugui ser d’interès per a tothom.

Modalitats de participació

És possible participar a la IV Jornada d’Experiències Docents amb TIC a la UIB de dues maneres:

  • Assistència a la jornada (teniu fins a dia 7 d’abril per inscriure-vos-hi)
  • Participació al bloc i exposició pública de la vostra experiència (inscripció fins a dia 10 de març)

La participació al bloc suposa crear una entrada en què expliqueu, breument, la vostra experiència. L’extensió de les entrades no ha de superar les 500 paraules, o una pàgina de text escrita amb lletra Arial 12 (o semblant). S’hi poden incorporar imatges, vídeos o qualsevol altre element il·lustratiu que considereu oportú.

Si voleu participar al bloc us enviarem, per correu electrònic, les dades per poder accedir-hi i afegir-hi entrades. Podeu comptar amb l’ajuda de l’equip de Campus Extens, si cal, per incorporar la informació al bloc.

Les diferents modalitats de participació s’acreditaran mitjançant els corresponents certificats.

En qualsevol cas, és necessari que us hi inscrigueu emplenant el formulari següent.

Us convidam a participar-hi!