Experiència: Projecte d’innovació docent «Les possibilitats de la xarxa Facebook a la docència de la història i la política de l’educació»

Experiència: Projecte d’innovació docent «Les possibilitats de la xarxa Facebook a la docència de la història i la política de l’educació» (convocatòria 2014. IRIE/UIB). Implementació: curs 2014/15. Continuïtat: curs 2015/16.

Punts de partida:

 1. Ús generalitzat de les xarxes socials per part de l’alumnat.
 2. Situacions d’abús o mal ús d’aquestes xarxes. Necessitat d’ensenyar nous usos, en aquest cas amb caràcter educatiu, i de mostrar «una altra cara» en la utilització de les xarxes.
 3. Treballem amb «nadius digitals», persones familiaritzades amb les noves tecnologies pràcticament des del moment del seu naixement i que tenen un alt grau de domini d’aquestes.
 4. La universitat no pot quedar al marge de les xarxes socials, encara que sigui simplement com a resposta per adaptar-se a les noves necessitats de formació. Facebook pot convertir-se en una forma diferent de comunicació, en una eina mitjançant la qual es pot enriquir el coneixement de l’alumnat. Una manera de complementar els continguts teòrics i pràctics que s’implementen a l’aula.

Objectius:

 • Afavorir i orientar l’accés dels alumnes a la informació i documentació científica que es troba a Internet.
 • Impulsar l’aprenentatge i el treball entre iguals.
 • Facilitar la recerca de dades i recursos relacionats amb l’assignatura i la posada en comú dels resultats obtinguts.
 • Orientar la recerca de temes de debat educatiu i la seva localització a la xarxa per tal de conèixer les diferents posicions i opinions.
 • Afavorir el debat i el pensament crític.

Metodologia i pla de treball:
Aquest projecte es va posar en marxa a quatre assignatures de la Universitat de les Illes Balears, tres d’aquestes al grau de Pedagogia (Història de l’Educació; Política i Legislació Educatives; Evolució i Consolidació dels Sistemes Educatius) i una al grau d’Educació Primària (Pensament i Contextos Educatius Contemporanis) durant el curs 2014/15. Durant el curs 2015/16, gràcies als excel·lents resultats obtinguts, s’ha continuat implementant a l’assignatura Política i Legislació Educatives.
Procediment: creació de grups tancats de Facebook per a cadascuna de les assignatures i gestió del grup per part dels professors responsables. Cada grup ha estat funcionant des del primer dia que s’inicià l’assignatura fins a la finalització del curs acadèmic.

Tipus d’informació compartida:
Del sondeig de les maneres en què els alumnes participen a través d’aquests grups s’extreuen les dades següents. Majoritàriament, els estudiants comparteixen:

 • Articles científics.
 • Vídeos de YouTube.
 • Síntesi d’idees de les sessions teòriques o pràctiques.
 • Notícies recents sobre els canvis al sistema educatiu (normativa).
 • Documentals de temàtica educativa.
 • Retalls de premsa.
 • Legislació de caràcter educatiu.
 • Pàgines de Facebook relacionades amb el contingut de l’assignatura.
 • Diapositives SlideShare.

Les notícies i els retalls de premsa són els materials que han generat més debat i comentari crític entre l’alumnat.

Resultats:
S’han comprovat les possibilitats següents de la xarxa social Facebook:

 

Imagen 1