El fòrum com estratègia de dinamització per “rompre el glaç”

Consider que, en gran manera, el fòrum compleix l’objectiu de cohesionar el grup i motivar així el treball de l’alumnat en una assignatura semipresencial. Així i tot, amb relació a la meva pròpia experiència, crec que es pot millorar el rendiment de l’activitat dedicant-hi més temps al seguiment i a l’orientació de la discussió. Per exemple, cal evitar que el tema no s’exhaureixi i reconduir les conclusions cap una nova proposta de debat.
La resposta de l’alumnat està garantida, si la proposta de temes de discussió és ajustada al contingut de l’assignatura i és interessant.

Els fòrums, dins aquesta metodologia d’aprenentatge més autònoma, són un complement fonamental per facilitar l’intercanvi entre els alumnes i, també, l’espontaneïtat en la comunicació via web. Crec que la participació en el fòrum fa que l’alumne adopti un paper més actiu i visible pel que fa a l’assignatura en general. Belen Pascual