Desenvolupament del PLE de l’alumne

Partim de la idea que la formació per a la societat actual implica capacitar als individus per gestionar informació, crear coneixement i col·laborar amb els altres. Baix aquestes premisses al curs 2012-13 i el 2013-14 hem desenvolupat una experiència docent que promou la construcció de l’Entorn Personal d’Aprenentatge (PLE) i la Xarxa Personal d’Aprenentatge (PLN) de l’alumnat.

Entenem el PLE com el conjunt d’eines, recursos, estratègies,… que cada persona empra per aprendre en el seu dia a dia i PLN com la suma de connexions amb els PLE d’altres persones (les seves eines, estratègies, recursos,…), que al mateix temps enriqueix el propi PLE.

L’Assignatura. L’experiència es duu a terme a l’assignatura 22122 Mitjans i Recursos Tecnològics per a l’educació Primària, de tercer curs dels estudis de Mestre d’Educació primària. L’objectiu principal de la matèria és capacitar al futur mestre per a utilitzar de les eines tecnològiques per facilitar l’aprenentatge. L’assignatura té una càrrega de 6 crèdits ECTS i reuneix uns 200 alumnes agrupats en tres grups grans de 70 persones i 10 grups pràctics de 25 persones.

L’Estratègia. Es desenvolupa una estratègia didàctica basada en els principis d’aprenentatge centrat en l’alumne i la construcció social del coneixement, a través de la creació del PLE, el qual s’articula en torn a: a) desenvolupar un projecte pràctic basat en la creació de continguts educatius en diferents formats; b) crear una xarxa personal d’aprenentatge per compartir documentació, coneixements i experiències; i c) utilitzar les eines tecnològiques apropiades per localitzar, gestionar, crear continguts i compartir coneixements.

Activitats que concreten l’estratègia. Per desenvolupar l’estratègia es proposa a l’alumnat la realització de les següents activitats:

a)    Activitats dirigides a treballar la gestió de la informació.

  1. Utilitzar la informació organitzada per les professores, accessible des de l’aula virtual, per treballar els continguts. La informació que s’ofereix són: Mapes conceptuals creats amb cmaptools [http://cmap.ihmc.us/] que estructuren els continguts i aporten guies d’aprenentatge de l’assignatura. Els mapes presenten i relacionen els conceptes bàsics de cada tema y inclouen recursos complementaris (lectures, vídeos, imatges, webs, preguntes…). L’alumne pot consultar el mapa amb els recursos associats i construir un nou mapa; Col·lecció de recursos multimèdia organitzats amb Pearltrees [http://www.pearltrees.com/]. L’alumnat a més de consultar els recursos, pot crear i organitzar el seu propi pearltrees.
  2. Localitzar materials i recursos necessaris per a desenvolupar el treball de l’assignatura. El projecte de treball que es demana a l’alumnat consisteix en la creació de continguts educatius per a l’educació primària, concretament es treballen la creació de: activitats interactives, conte multimèdia, vídeo, podcast d’àudio i xarxa social. Per desenvolupar aquests projectes l’alumnat necessitarà localitzar i seleccionar les eines apropiades, recursos multimèdia, documentació sobre procediments i continguts. S’anima, dons, a l’alumnat a cercar informació (a través de organitzadors socials com per exemple pearltrees, cercadors genèrics com google o específics com google acadèmic o mitjançant la seva xarxa d’aprenentatge). També s’anima a l’alumnat a curar, compartir i organitzar la informació .
  3. Organitzar i gestionar la informació. Es proposa que l’alumne desenvolupi un sistema personal de gestió i organització de la informació a través de Symbaloo, la subscripció per RSS a blogs rellevants i el seguiment per Twitter a mestres, professors, entitats educatives relacionades amb els continguts que es treballen.

mapa

pearl

 

b)    Crear continguts. Les activitats relacionades en la generació de continguts es concreten en tres blocs.

  1. El propi projecte de treball de l’assignatura consisteix en la creació de recursos educatius per a l’educació primària en diferents formats.
  2. La creació d’un blog personal on es publiquen els materials realitzats durant el curs (àudio, vídeo, materials multimèdia) i s’aporten evidències o reflexions sobre els aprenentatges.
  3. Organització del PLE personal amb Symbaloo [http://http://www.symbaloo.com/], en el qual l’alumnat organitza les eines i recursos que fa servir per desenvolupar l’assignatura.

c)     La relació amb els altres. Per promoure la relació amb els altres es proposen activitats que fomentin la comunicació social, la documentació a través de les persones i  l’intercanvi dels resultats del treball o els coneixements amb els altres.  Aquestes activitats es concreten en:

  1. Difondre els treballs realitzats i compartir experiències a través de Twitter. Es crea un hashtag per cadascun dels grups grans de l’assignatura (#22122g1, #22122g2 i#22122g3) i es demana als alumnes que el facin servir per fer difusió de les entrades del blog on es publiquen els treballs.
  2. Organitzar una xarxa personal d’aprenentatge a través del intercanvis comunicatius tant amb companys i professionals de l’educació mitjançant la xarxa. S’anima als alumnes a participar i a seguir al companys, docents, experts, mestres en exercici, publicacions o institucions, mitjançant Twitter o per subscripció per RSS.

twubs2

d)    Aportacions. L’estratègia creada, a més de treballar els continguts propis de l’assignatura, ha ajudat a l’alumnat a organitzar una estratègia pròpia (PLE i PLN) que pot transferir i utilitzar en la seva formació com a docent i com individu al llarg de la seva vida; en tant que: aporta eines i procediments per gestionar informació; promou un canvi en el rol de l’alumnat de consumidor de la xarxa a productor de continguts; permet valorar la utilitat de les eines socials per compartir coneixements i organitzar una xarxa de persones amb les que aprendre i compartir coneixements.

Firmat: Adolfina Pérez, Victòria Marín i Teodora de la Osa.