3d

Representació tridimensional interactiva del procés constructiu, per al suport del procés d’ensenyament-aprenentatge, en les assignatures de Construcció i Seguretat i Prevenció dels estudis de grau d’Edificació

Representació tridimensional interactiva del procés constructiu, per al suport del procés d’ensenyament-aprenentatge, en les assignatures Construcció i Seguretat i Prevenció dels estudis de grau d’Edificació. Autors: Francesc Forteza Oliver i Biel Horrach Sastre Introducció          La presentació que farem a la V Jornada d’Experiències Docents amb TIC consistirà en un petit resum de diversos projectes d’innovació[…]