Aprendre ensenyant

Aprendemos…

el 10%… de lo que leemos
el 20%… de lo que oímos
el 30%… de lo que vemos
el 50%… de lo que vemos y oímos
el 70%… de lo que discutimos con otros
el 80%… de lo que experimentamos personalmente
el 95%… de lo que enseñamos a otros.

William Glasser

L’assignatura 2325 – Tecnologies de la Informació, optativa dels estudis d’Enginyeria Informàtica (pla antic) es basa en part, en la preparació i exposició de tallers sobre tecnologies web, per part del alumnes. Aquesta activitat representa el 30% de l’assignatura d’un del 2 itineraris establerts:
Evaluación

Actividad % de puntuación
Itinerario 1 Itinerario 2
Preparación y exposición de un taller 
de una de las tecnologías web (en grupo)
30
Participación continuada en la asignatura 
 (forums de discusiones, coevaluaciones,
asistencia a las clases presencialse,
aportación de recursos …)
10
Práctica global (proyecto en grupo) 55 55
Diario personal de la asignatura 
(individual en un blog)
5 5
Examen 40
Total 100

100

S’utilitza un wiki de Moodle amb una taula per indicar als alumnes quins són els temes dels tallers, juntament amb la quatitat de sessions que dura cada un (1-3 sessions), i les dates previstes d’exposició (de novembre a gener):

Els alumnes fan ús d’aquesta mateixa taula per formar els grups, posant el seu nom devora el tema corresponent i indicant també una adreça gmail per poder-los convidar a l’eina col·laborativa Google Sites, on desenvoluparan el taller escollit:https://sites.google.com/site/talleres2325curso1011/
Hi a una data límit per formar els grups (disposen dels primers 15 dies del curs) i també han d’omplir un qüestionari de coneixements previs, que pujen a Moodle amb l’eina de Tasques. Amb aquestes dades, faig la composició final dels grups de tal manera que a cada un hi hagi al manco una persona que sàpiga qualque cosa del tema i que els grups estiguin equilibrats en nombre. Una vegada formats els grups, aquest wiki inicial es deixa de motrar als alumnes i es posa la informació a una etiqueta de Moodle perquè ja no es pugui modificar.
Per organitzar el taller, els alumnes compten amb:
  • recursos que els hi preparo a una carpeta de Moodle i la faig visible amb l’eina “Visualitza un directori
  • un primer taller del curs que el faig jo perquè vegin la dinàmica i el format de presentació
  • els tallers que els cursos anterior han preparat altres alumnes (publics a Google Sites)
  • un repositori d’enllaços que es va actualitzant de manera col·laborativa pels alumnes cada any, també a un wiki de Google Sites:https://sites.google.com/site/ti2325uib/home.
  • un fòrum per grups a Moodle per poder debatre qüestions del taller de manera no presencial.
  • una sessió de tutoria per donar-los el vist-i-plau abans de fer públic el taller
  • una invitació al wiki dels tallers de Google sites per penjar el seu taller
Jo preparo l’estructura inicial del wiki dels tallers amb un menú a l’esquerra amb les diferents tecnologies. Els alumnes entren a l’enllaç de la tecnologia que han triat i allà comencen a preparar el taller que han d’exposar. Hi poden penjar fitxers (per exemple una presentació amb la introducció teòrica de la tecnologia), redactar pàgines webs (amb els exemples i exercicis que mostraran a classe i també amb una proposta d’exercicis addicionals), fer comentaris a les pàgines que van creant els companys…
El primer mes de classe som jo qui duu la classe, exposant aspectes generals i introductoris de les diverses tecnologies perquè en tenguin una idea global, vegem també aspectes de marketing, i els faig un primer taller preparat per mí. A partir de novembre, i fins el final del quadrimestre, són els alumnes els encarregats de exposar els seus tallers a la resta de la classe a una aula informàtica. Jo just faig algunes intervencions, fent incís en alguns detalls dels continguts o per exemple, recordant-los que han d’augmentar el tamays de font del navegador amb Ctrl+ perquè es pugui veure el que mostren amb el projector des del final de l’aula informàtica.
Els tallers són avaluats pels propis alumnes. Hi ha una avaluació interna (feta pels membres del grup, juntament amb una autoavaluació) i una avaluació externa (pels assistents al tallers). S’utilitzen per a tal propòsit uns documents de l’OCIHE:
Els alumnes es descarreguen aquests documents des de Moodle (en format Word), i una vegada omplits, els pugen de nou amb l’eina Tasques de Moodle. Després, jo junt les dades de cada conjunt de documents a dos fulls de càlcul d’Excel que em fan els càlculs adients per obtenir una mitjana de les avaluacions internes i una altra mitjana de les avaluacions externes. Aquests resultats s’envien als membres del grup que han exposat el taller (a través de Qualificació de Moodle) i constitueixen la seva avaluació. La nota externa és la mateixa per a tots els membres d’un grup, però varia la interna. Avaluar als companys és part de la participació a l’assignatura i es té en compte.
També es podria utilitzar l’eina Tallers de Moodle per fer els càlculs de les avaluacions, transformant els documents Word en qüestionaris de Moodle.
El 55% de l’assignatura s’obté fent un projecte en grup consistent en desenvolupar una web on es facin servir totes les tecnologies vistes al curs. Els tallers els serveix per adquirir els coneixements necessaris per poder anar fent aquest project paral·lelament, per tant els interessa assistir a les exposicions dels seus companys.
A més cada alumne ha de fer de manera individual un diari del procés del desenvolupament del projecte en grup (amb un Bloc de Blogger o similar), per tal de poder avaluar la seva implicació de manera més individualitzada. Cal registrar una entrada setmanal, per així evitar que deixin l’activitat per al final i que es desenvolupi de manera continuada.
 
Adelaida