Àlbum de fotografies de pràctiques simulades

Campus Extens ha posat a la nostra disposició eines metodològiques que complementen el procés d’ensenyament-aprenentatge circumscrit inicialment a l’aula o a les tutories. A més, ha generat un major intercanvi amb els estudiants. Utilitzam aquest àlbum de fotografies com un recurs complementari a l’adquisició de continguts i competències clíniques bàsiques. Recomanaríem aquest recurs per a aquelles dinàmiques pràctiques.

fonaments_d'infermeria
Els elements que s’han utilitzat per a l’elaboració de l’àlbum de fotografies han estat fotografies i pàgina web.
De Moodle resulten molt útils les eines de fòrum i de qüestionaris d’autoavaluació. Aquests recursos permeten que l’estudiant resolgui els dubtes a mesura que avança en l’estudi, que s’autoavaluï i que vagi cobrint les seves necessitats educatives.

Margalida Miró i Gloria Gallego