Presentacions III Jornada d’Experiències Docents

Presentació de Jordi Adell

Aprenentatges emergents i TIC

Presentació de Daniel Ruiz Aguilera

La imatge digital: un recurs per fer matemàtiques

Antonio Fernandez Coca

Docencia 4.0, mucho mas allá del Uso de las TIC en el Aula