Experiència: Projecte d’innovació docent «Les possibilitats de la xarxa Facebook a la docència de la història i la política de l’educació»

Experiència: Projecte d’innovació docent «Les possibilitats de la xarxa Facebook a la docència de la història i la política de l’educació» (convocatòria 2014. IRIE/UIB). Implementació: curs 2014/15. Continuïtat: curs 2015/16. Punts de partida: Ús generalitzat de les xarxes socials per part de l’alumnat. Situacions d’abús o mal ús d’aquestes xarxes. Necessitat d’ensenyar nous usos, en[…]

Comptabilitat Financera

Innovación docente en el Grado en Turismo. Introducción de las TIC en el plan de estudios

Este trabajo se enmarca en un proyecto de innovación docente que tiene como finalidad la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las asignaturas de los estudios de Grado en Turismo. Este proyecto da respuesta a la demanda social realizada a la Universidad respecto de que los futuros graduados posean[…]

Augmented reality

Realitat augmentada i docència universitària

Sobre aquest tema tractarà la conferència inaugural de la V Jornada d’Experiències Docents amb TIC. Serà a càrrec d’Óscar Gallego, tècnic especialista de mitjans audiovisuals de la Universidad de Sevilla i investigador en el Projecte RAFODIUN,  a la web del qual podem llegir el següent: «El proyecto Realidad Aumentada para Aumentar la Formación. Diseño, Producción[…]

Noves tendències a la docència universitària potenciades per la tecnologia

La IV Jornada d’Experiències Docents amb TIC, que tingué lloc dia 10  d’abril, es va iniciar amb la conferència Noves tendències a la docència universitària potenciades per la tecnologia, impartida pel Dr. Antonio Bartolomé Pina, professor del Departament de Didàctica i Organització Educativa, de la Universitat de Barcelona, i Director del Grup d’Investigació Laboratori de[…]

Desenvolupament del PLE de l’alumne

Partim de la idea que la formació per a la societat actual implica capacitar als individus per gestionar informació, crear coneixement i col·laborar amb els altres. Baix aquestes premisses al curs 2012-13 i el 2013-14 hem desenvolupat una experiència docent que promou la construcció de l’Entorn Personal d’Aprenentatge (PLE) i la Xarxa Personal d’Aprenentatge (PLN)[…]

Fina Pérez

Plataforma web per a la coordinació global d’assignatures dins una titulació

La utilització d’una plataforma web que permet als professors generar un mapa de coneixement que mostra el pla d’estudis d’una determinada titulació, suposa un conjunt de beneficis  significatius per alumnes i professors. Durant el procés de creació del mapa de coneixement, tots els professors de la titulació han de reflexionar sobre els continguts de les[…]

Detall_del_fitxer_BCN25.mxd_que_proporciona_accés_a_la_base_cartográfica_de_Balears_escala_1_25.000_del_Instituto__Geogràfico_Nacional

CartoSSIGT: Disseny cartogràfic on-line

El Servei de SIG i Teledetecció (SSIGT), del Vicerectorat d’Innovació i Transferència, posa a disposició del PDI i alumnes de grau i postgrau,  de la Universitat de les Illes Balears, una base de dades d’informació geogràfica, plantilles i dissenys cartogràfics per a fomentar l’ús de les tecnologies de la informació geogràfica a les activitats docents[…]

Ús de Twitter per a la racionalització de la càrrega de treball ECTS

Amb la implantació definitiva dels estudis reglats i resultants del anomenat Procés de Bolonya, la càrrega de treball es mesura amb unitats de ECTS. La comissió Europea defineix el Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits com una eina que ajuda al disseny, la descripció i distribució de plans d’estudis i reconeixement de qualificacions[…]