proyecto sina

Noves Interfícies d’usuari en les TIC per a la docència

l Sistema d’Interacció Natural amb l’ordinador desenvolupat a la UIB es revela com una eina de rehabilitació per a persones que tenen profundament limitades les seves possibilitats de moviment http://dmi.uib.es/~ugiv/sina/ El objetivo de esta entrada es presentar a la comunidad universitaria el proyecto SINA, que permite a personas con discapacidad motorica severa poder acceder al[…]

aula eivissa

Adaptació del sistema de videoconferència per a un alumne amb baixa visió

Un dels objectius de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials és millorar l’accés de l’alumnat als continguts acadèmics, tant teòrics com pràctics, de la forma més autònoma i ràpida possible. Només així es pot facilitar la seva participació al desenvolupament de les assignatures i aconseguir que pugui assolir els objectius i competències[…]

gemma tur

Les eines de la Web 2.0 per aprendre a la Universitat

La integració del treball amb la Web 2.0 a les assignatures dels estudis de Grau d’Educació està àmpliament justificada per la difusió que han tengut en l’educació en general i per la seva presència en els nivells d’Educació Infantil i Primària on exerciran la seva professió els futurs estudiants de Grau de la Universitat. L’audiència[…]

Moodle

Uniendo la enseñanza presencial y la enseñanza mediante Campus Extens

Nuestra experiencia surge de dos asignaturas de formación básica de los grados de Bioquímica y Biología.Estas asignaturas son Matemáticas I y Matemáticas II. En ellas los estudiantes tienen que adquirir, entre otras, las competencias básicas de matemáticas, estadística y de informática . Para conseguir este objetivo combinamos o mejor unimos la enseñanza presencial con las[…]

Cercant una major interacció amb els alumnes: el professor blogger

En segundo de Grado de Derecho, los profesores del Departamento de Derecho Privado, y más concretamente los vinculados al Área de Derecho Mercantil, impartimos la asignatura 20408 Introducción al Derecho Empresarial. Resulta claro que, tras un primer curso de Grado eminentemente introductorio, en segundo se incorporan diversas ramas del Derecho que son absolutamente novedosas para[…]

Aprendre ensenyant

Aprendemos… el 10%… de lo que leemos el 20%… de lo que oímos el 30%… de lo que vemos el 50%… de lo que vemos y oímos el 70%… de lo que discutimos con otros el 80%… de lo que experimentamos personalmente el 95%… de lo que enseñamos a otros. William Glasser L’assignatura 2325 –[…]

Elaboració i experimentació de material multimèdia per a l’avaluació de competències en les pràctiques d’ecologia

Guillem Ramon, Elena Baraza, Daniel Ramon L’experiència presentada correspon a un projecte d’innovació docent subvencionat per l’ICE i el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears durant l’any acadèmic 2008-2009, en què es procedí a la preparació del material que fou experimentat amb l’alumnat matriculat l’any acadèmic 2009-2010. Aquest projecte anava adreçat[…]